ZABUDNUTÝ GÉNIUS

 

Projekt JOZEF MURGAŠ vzniká v spolupráci so Spoločnosťou pre multimediálne umenie (SMU).

Autori (Ladislav Kaboš, Svatava Maria Kabošová) sa už niekoľko rokov intenzívne zaoberajú príbehom a dielom Jozefa Murgaša – veľkej osobnosti našej histórie. Pripravujú hraný projekt „Neviditeľné vlny“.

Okrem hraného filmu (podobne ako pri filme „Cesta do nemožna“), vzniká paralelne dokumentárny 52 minútový film "Zabudnutý génius". V hranom príbehu je priestor pre „autorskú licenciu“ nevyhnutnú na vybudovanie dramatickej zápletky. V dokumentárnom filme budú dominovať fakty, fotografie, dokumenty...

Vďaka ústretovosti Americkej ambasády v Bratislave sa podarilo realizovať rešerš projektu v USA. S kamerou navštívili lokality, ktoré súvisia s jeho príbehom.

Projekt prináša fascinujúci príbeh renesančnej osobnosti – Jozefa Murgaša – priekopníka a vynálezcu v oblasti bezdrôtovej telegrafie, rádiového vysielania a bezdrôtovej komunikácie. Reverend Murgaš mal talent nielen výtvarný - študoval maľbu v Budapešti a na Mníchovskej akadémii, ale vyznal sa aj v botanike, entomológii a hlavne mal ohromný talent a intuíciu vynálezcu v oblasti elektrotechniky.

V roku 1896 Murgaš získal miesto farára v novozaloženom baníckom mestečku Wilkes Barre pod Apalačskými horami v Spojených Štátoch. Tu v drevenej prístavbe vedľa fary zriadil laboratórium, kde vznikli jeho najväčšie vynálezy. Nemal tím pomocníkov, špičkové vybavenie, ale to všetko doháňal nesmiernou usilovnosťou a mimoriadnym talentom.

Je neuveriteľné, že vynálezy, ktoré vznikli v jeho laboratóriu sa mohli stavať po boku výskumu významného Guglielma Marconiho, alebo Reginalda A. Fessendena. Dokonca po súdnom procese v roku 1916, ktorí viedli títo dvaja medzinárodne oslavovaní vynálezcovia a autority, Murgašov vynález z roku 1904  bol označený ako prioritný. Jeho dielo zaujalo celú americkú odbornú verejnosť. Do Wilkes Barre zavítal osobne aj americký prezident Theodore Roosevelt, aby sa v lete 1905 zoznámil s jeho najvýznamnejším vynálezom – Tón systémom. 

Výnimočná osobnosť, výnimočný príbeh. Murgaš posunul vedu o kúsok ďalej... Na tomto projekte úzko spolupracujeme s odborníkmi z ČVUT v Prahe a STU v Bratislave a s Klubom Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského.

Naši hrdinovia sa nesťažujú na ťažké podmienky, v ktorých tvoria a pracujú... Murgaš, keby si mohol vybrať, radšej robí výskum v elitnom laboratóriu a nie v provizórnej drevenej prístavbe. Nemožno sa vzdávať – je ich spoločným krédom...

 

Rešerš projektu v USA finančne podporila
US Embassy Bratislava