DOBRODRUŽSTVÍ TVORBY

Časosběrně sledujeme mezinárodní spolupráci slévače a sochaře s maďarskými kořeny Laca Saba a avantgardního konceptuálního umělce Krištofa Kintery z České republiky při zrodu monumentální, 8 metrů vysoké sochy z hliníku „Modlící se strom". 

Laco Sabo, založil v roce 1991 v Galantě slévárenskou dílnu, která se specializuje na bronz. Dílna navazuje na tradici slévárenských dílen v Maďarsku, kam chodili po dlouhá léta odlévat svá díla sochaři z celé Evropy. Laco Sabo se v Maďarsku naučil moderní technologii „odlévání do ztraceného vosku". Odléval sochy do bronzu, ale ještě nikdy z hliníku. Kintera má požadavek: socha musí být z hliníku. Laco musí sehnat elektrickou pec na hliník, najít odborníky, osvojit si novou technologii. Podaří se mu to?

Když se divák dívá na hotovou sochu, netuší, jak obrovské úsilí týmu lidí je za tím, než se dílo z modelu transponuje do skutečné sochy. Lacova práce na „Modlícím se stromu" je unikátní, je to vrchol profesionality, výraz bravurně zvládnutého uměleckého řemesla. 

Sledujeme zrod sochy, přiblížíme příběh Laca Saba, který na slovensko-maďarském pomezí je „velvyslancem" slušnosti, odbornosti a umělecké pokory.

Film probouzí kreativitu lidí od nejútlejšího věku. Emotivně přibližuje spolupráci lidí různých národností. Odbornost a profesionalita jsou atributy, které spojují tvůrčí osobnosti, lidi na celém světě bez ohledu na to, kde se narodili.

 

Projekt finančně podpořil KULTMINOR - Fond pro podporu kultury národnostních menšin v SR.